foto1

Nieuws

De actualiteit van Maarten Luther

De actualiteit van Maarten Luther

Thee met Thema in Oosterbeek op 22 oktober

Op 31 oktober is het vijfhonderd jaar geleden dat een moedige monnik in het Duitse Wittenberg zijn bezwaren tegen de aflaat (een toen gangbare kerkelijke ‘afkoopregeling’ voor zondige gedragingen) kenbaar maakte. Die datum werd al snel als de centrale gebeurtenis beschouwd in een reeks ingrijpende veranderingen in kerk en samenleving die de naam Reformatie/Hervorming kregen.

Maarten Luther was niet de enige en ook niet de eerste Hervormer, maar is – mede dankzij zijn positie in de Duitse geschiedenis – wel de belangrijkste. Wie was hij? Wat wilde hij toen? Wat maakte hij los?

En wat zou voor mensen in de samenleving van vandaag de betekenis van zijn nalatenschap kunnen zijn?

Inleider Kees Tinga (Arnhem) is protestants theoloog en werkte in verschillende (inter)kerkelijke functies op het snijvlak van kerk en samenleving.

Tijd: 16.00 uur tot ca. 17.30 uur, inloop 15.30 uur, plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, kosten: vrijwillige bijdrage Informatie: Hannie Nusselder, hannie.nusselder@hetnet.nl

Copyright © 2017, RvkArnhem