foto1

Nieuws

Diaconale prijs 2017

Na eerdere afleveringen in 2011 en 2014, wordt dit jaar in Arnhem voor de derde keer de competitie voor een Diaconale Prijs georganiseerd. Het gaat om een initiatief waarmee diaconaal en/of sociaal relevant vrijwilligerswerk in de stad Arnhem wordt beloond en aangemoedigd. Bestaande of nieuwe plannen voor activiteiten van burgers die stad- of buurtgenoten in moeilijke omstandigheden een steuntje in de rug willen geven, komen in aanmerking voor drie prijzen van resp. € 1500.-, € 1000.- en € 500. De Diaconale Prijs wordt georganiseerd en mogelijk gemaakt door een aantal oecumenische, diaconale en charitatieve instellingen uit Arnhem. Om voor een prijs in aanmerking te komen, hoeft het initiatief voor een project niet per se uit kerkelijke kring afkomstig te zijn; wel is het van belang dat de motivatie achter de activiteit in ruime zin van levensbeschouwelijke aard genoemd kan worden. De inzendingstermijn voor in aanmerking komende projecten is op 1 mei begonnen en eindigt op 1 oktober a.s. De prijsuitreiking zal begin januari 2018 plaats vinden. Meer informatie over de voorwaarden en kwalificaties bij het indienen van projecten is te vinden in een flyer. Deze wordt in kerken, buurt- en welzijnswerk op ruime schaal verspreid en kan ook digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres: diaprijs@gmail.com
Copyright © 2017, RvkArnhem