foto1

Nieuws

Hervormingsdag

Op 31 oktober is het precies vijfhonderd jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen publiceerde en daarmee de aanzet gaf tot de Reformatie van de Kerk. Nu, vijf eeuwen later, maken we de balans op van geloofsvernieuwing, godsdienstoorlogen, schisma en oecumene. In 1999 hebben de Rooms-Katholieke Kerk en de Lutherse Wereldfederatie elkaar gevonden in overeenstemming over de rechtvaardigingsleer, de kern van het toenmalige conflict. Sindsdien leven katholieken en lutheranen from conflict to communion, van conflict naar gemeenschap.

Op dinsdag 31 oktober vindt in de Sint Martinus aan de Steenstraat een gebedsviering plaats die is opgesteld door de Lutherse Wereldfederatie en het Vaticaan. Voorgangers in deze dienst zijn pastoor Gerben Zweers (rooms-katholiek), pastoor Joke Kolkman (oud-katholiek), ds. Klaas Touwen en pastoraal werker Marianne Brussel (luthers) met medewerking van pastores van andere protestante denominaties.

Aanvang: 19.30 uur.

Copyright © 2017, RvkArnhem