foto1

Nieuws

Maaltijd met nieuwe Arnhemmers

Elke laatste woensdag van de maand is er een maaltijd voor alle ‘Nieuwe Arnhemmers’ (uit Syrië, Eritrea of van waar dan ook gekomen) én voor alle ‘Oude Arnhemmers’ die aan willen schuiven. Terwijl we eten is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De maaltijden vinden plaats in Inloophuis Sint Marten van Slichtenhorststraat 34, beginnen om 18.00 uur en kosten € 3,50. Mensen met een kleine beurs betalen wat ze kunnen missen.

De eerstvolgende maaltijden zijn op 22 februari (Syrische maaltijd) en 29 maart.

Voor opgave, informatie, voor een maandelijkse uitnodiging of als je mee wilt werken als vrijwilligers kun je contact opnemen met Ellie Smeekens: 06 26140616 of e.smeekens@eusebiusparochie.nl

Copyright © 2017, RvkArnhem