foto1

Nieuws

Ontmoeting Arnhem – Gera 2017, 500 jaar Reformatie

De werkgroep STIOC - Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten - onderhoudt namens de Raad van Kerken in Arnhem al decennia lang oecumenische contacten met de Raad van Christelijke Kerken in Gera. Dit jaar is eind oktober een bezoek gebracht aan Gera, gelegen in de Duitse deelstaat Thüringen. Het bezoek stond in het teken van Maarten Luther 2017, 500 jaar Reformatie. Wij hebben overnacht bij gastgezinnen in Gera.

De stad Gera werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door de Amerikanen van de nazi´s bevrijd, maar kwam uiteindelijk in de Sovjet-Russische bezettingszone te liggen. Dit leidde in oktober 1949 tot de vorming van de DDR waarna in oktober 1990 hereniging met West Duitsland plaatsvond. Onze gastgezinnen hebben hun wortels in de DDR periode en dit en de gevolgen ervan was soms onderwerp van indringende gesprekken. Ik zelf heb mogen logeren bij de deken Klaus Schreiter en ik heb zondag en dinsdag gegeten bij twee andere gastgezinnen. De gesprekken met deze mensen over de vragen van geloof en geschiedenis hebben een diepe indruk bij mij achtergelaten.

In dit en volgend Bulletin leest U over onze ervaringen in Gera tijdens de viering van 500 jaar Reformatie. In dit Bulletin staan het programma van ons bezoek, een reisimpressie, persoonlijke impressies van enkele deelnemers, en een bijdrage van Theo van Driel welke ook geplaatst is in het kerkblad van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Er zijn van Nederlandse kant ook drie inleidingen gehouden. Wina Bakker ging in op de vraag waarom het Lutheranisme geen vaste voet aan de grond kreeg in Nederland in de 16de en 17de eeuw. Theo van Driel behandelde het Lutheranisme in Nederland vandaag de dag. Tenslotte sprak Ida Eldering over Luther als persoon en zijn liederen in Nederland. Hans van de Wal verzorgde een preek op dinsdag 31 oktober. In het volgende nummer van het Bulletin wordt nader ingegaan op de inhoud van deze Nederlandse bijdragen.

Klaas van der Hoek Secretaris STIOC

Programma bezoek aan Gera

● Za 28/10. 17.00 uur ontvangst kerkelijk centrum EK Gera in Talstrasse 30 19.00 uur Lutherhaus (Joliot-Curie-Straße 1a Gera-Untermhaus) inleiding thema: korte voordrachten met gesprek over reformatie in resp. Thüringen en Nederland

● Zo 29/10. 10.00 uur kerkdienst Johanniskirche geleid door Probst Dieter Kamm in aanwezigheid van dr. Viola Hahn, Oberbürgermeisterin Gera 17.00 uur St. Trinitatis Festkonzert - Ensemble für Alte Musik B. Stielau

● Ma 30/10. 10.00 uur ontvangst Stadhuis/ontmoeting Oberbürgermeisterin dr. Viola Hahn 14.00 uur Leuchtenburg: huidige situatie reformatie/interkerkelijke situatie Thüringen / idem Nederland, inclusief diner 19.30 uur Theater opvoering over Luther in Salvatorkirche

● Di 31/10. 10.00 uur Reformationsgottesdienst Salvatorkirche m.m.v. enkele NL Gasten Wandeling naar Marienkirche en om 13.00 uur Openluchtdienst bij Lutherkruis.

Copyright © 2019, RvkArnhem