foto1

Nieuws

Reisimpressies van de deelnemers uit Arnhem tijdens het bezoek aan Gera

Reisimpressie van Jan Willem en Tineke Albers

We bezinnen ons nu op onze eerste reis naar Gera, waar we allerhartelijkst werden ontvangen in het gemeentecentrum van de kerk. Wina Bakker vertelde ons ‘s avonds in het Lutherhaus over het verschil van de ontwikkeling van de Reformatie in de Nederlanden en het Duitse Rijk. Keizer Karel de Vijfde en Philips de Tweede konden rechtstreeks ingrijpen om de Reformatie te bestrijden (kerk en staat waren een!), maar in Duitsland met de verschillende vorsten bleek dat moeilijker!

Na de dienst op zondag in de Johanneskerk bleek in het nagesprek dat de problemen in Gera nagenoeg hetzelfde zijn als bij ons: secularisatie, vergrijzing. Een voordeel aldaar: de Kindergarten is evangelisch, zodat deze generatie weer iets van het Christendom bijgebracht kan worden! In de Trinitatuskerk werd ons aan het eind van de middag een schitterend! concert met o.a. muziek van Telemann aangeboden. Maandagmorgen werden we op het stadhuis ontvangen door de Oberbürgermeisterin Viola Hahn. Zij memoreerde dat ene Nicolaas de Smit, Nederlander, de textielindustrie daar gebracht heeft. In de hal van het stadhuis was een kleine expositie over Luther en zijn anti -joodse geschriften. Dat raakte ons diep net als de expositie hierover in de Sjoel van Elburg. (een aanrader!)

Na de beklimming van de stadhuistoren en een koffiepauze zijn we naar de Leuchtenburg gereden. In de prachtige moderne kapel hoorden we de gids vertellen over de dubbele gevoelens t.a.v. deze burcht: gevangenis, gesticht, Gestapo, Stasi en nu een bezienswaardigheid. Theo van Driel, Ida Eldering en deken Klaus Schreiter hielden daar een inleiding, gevolgd door een nabespreking, waarbij wij persoonlijk onze verbondenheid met het Joodse volk naar voren brachten: wie u zegent zal IK zegenen! Dat wordt vaak door de kerk (ook Luther) vergeten. Na de smakelijke maaltijd op de Leuchtenburg reden we met gezwinde spoed naar de Salvatorkerk, alwaar een theaterstuk over Luther.

Dinsdag was de Hervormingsdag met een prachtige oecumenische dienst met Posaunenchor, waarin Hans van de Wal een boeiende preek hield, in het Duits, één citaat hieruit: Gott sei Dank, dass es Luther gegeben hat. Gebe es Gott, dass auch wir es wagen zu rechter Zeit uns zu dieser Freiheit zu bekennen, in unserem persönlichem Leben, wie in unserem Geselschaftlichem Leben!

Hierna volgde een wandeling over de Lutherweg naar de prachtige Marienkirche, de oudste van Gera, waar we konden genieten van muziek uit Luthers tijd op oude instrumenten! Tenslotte wandelden we bergopwaarts naar het Reformationskreuz, (1517-2017) waar een oecumenische Andacht werd gehouden. Dat een RK priester dan de preek houdt is bijzonder voor Duitsland. Rijk gezegend voor de komende terugreis daalden we af naar ons gastgezin waarmee we ons zeer verbonden voelen! Olga, onze gastvrouw in Gera, vertelde ons hoe haar familie leefde in Rusland o.a. tijdens de Tweede Wereldoorlog net als in een concentratiekamp en dat zij in Siberië geboren is, “dank zij“ Stalin.

Wat een inspirerende dagen! Persoonlijke impressies van deelnemers aan het bezoek aan Gera

Wina Bakker: De kerkdienst op Hervormingsdag maakte op mij veel indruk omdat het verleden en het heden en de toekomst van de Reformatie zo goed op elkaar aansloten. De Reformatie gaat door, deze dagen voelbaar, ook samen met RK en de zg. Frei Kirchen. De verhalen van mijn gastvrouw over haar verloren jeugd in de oorlog en in de DDR-tijd en haar grote verlangen om nog te reizen, en het weten dat het niet meer kan, laten mij niet los.

Alie Brandwijk en Bas Buizer: Indrukwekkende dagen waren het. Kerkdiensten en concerten met muziek uit de tijd van Luther in prachtige kerken, een theatervoorstelling over Luther in opdracht van de kerk gemaakt, waarvan een deel ook in de kerkdienst op Hervormingsdag opgevoerd werd. Uitwisseling over de betekenis van Luther in Duitsland en Nederland en de doorwerking daarvan. De oecumenische herdenking bij het Lutherkruis op de berg.

Deze Lutherherdenking, ook de avonden in Arnhem in dit verband, hebben voor mij oecumene weer centraal gesteld. Mij trof ook een opmerking van mijn gastheer: “Wij Christenen zijn een minderheid, samenwerking is noodzakelijk om er te zijn voor de samenleving”.

De mooie en diepgaande gesprekken in ons gastgezin zullen ons zeker bijblijven.

Thea Wils: De Levensweg van Luther tot leven gebracht in de kerk en gesprek met muziek uit die tijd was heel indrukwekkend en de preek over de Reformatie maakte het voor mij helemaal af.

Mark Dwarswaard: Door deze reis ben ik meer bewust geworden van de betekenis van de Reformatie in de loop der geschiedenis tot nu toe, en ook voor de toekomst. Door de kracht van het Woord van de Bijbel, die door Luther in handen van de gewone mensen is gelegd. Ook de beide concerten met muziek uit de tijd van Luther vond ik prachtig.

Copyright © 2019, RvkArnhem