foto1

Nieuws

Sluiting kerkgebouw Lutheranen

Op zondag 21 mei wordt ons kerkgebouw aan de eredienst onttrokken. We hebben er vanaf 1898 ruim een eeuw in gehuisd. Het paste ons als een jas. Maar neogotiek is bewerkelijk, het achterstallig onderhoud liep op, wij kunnen er niet meer voor zorgen. Het gebouw is met de nieuwe eigenaar beter af. Wij blijven in de buurt. Aan de andere kant van Velperpoort trekken we in bij de Oud-Katholieke parochie, Adolf van Nieuwenaarlaan 3 (Molenbeke). En wij blijven een lutherse gemeente binnen de PKN. Ook de Arnhemse Oud-Katholieke parochie blijft helemaal zichzelf. Dus met een Oud-Katholieke mis om half tien en een lutherse mis om elf uur. Maar ook vaak genoeg samen om tien uur als de een de ander eucharistische gastvrijheid biedt. Deze samenwerking is zorgvuldig voorbereid, in goed overleg met ds. Trinette Verhoeven (presidente van de lutherse synode) en met Mgr. Joris Vercammen (Aartsbisschop van Utrecht). Wij willen van elkaar leren en toegroeien naar één geloofsgemeenschap. Bij het woord 'geloofsgemeenschap' moet je vragen: O ja? Met wie dan wel? Het antwoord dat wij daarop geven is dat de Oud-Katholieke parochie gastvrij openstaat voor de lutherse gemeente en dat de lutherse gemeente veel geloofsgemeenschappelijkheid herkent in de Oud-Katholieke parochie, vooral in onze gezamenlijke eucharistische spiritualiteit en klassiek oecumenische liturgie. In onze samenwerking beperken wij ons niet tot de vijftig tinten grijs van de grootste gemene deler. Nee, heel de veelkleurigheid van onze diversiteit doet mee. Wij zijn gefundeerd niet alleen in de gemeenschappelijkheid van de overlap, maar ook in de spanningsvelden van onze verschillen. Wij gaan een partnerschap aan. Daar hebben we fiducie in. Wij geloven dus niet in fusie maar in ontmoetingsruimte. De verschillen tussen beide tradities heffen wij niet op. Wij lichten er ook de hand niet mee. Kerkelijke zonden als intercommunie en intercelebratie zullen wij niet begaan. Maar zoals gezegd: eucharistische gastvrijheid kunnen wij elkaar bieden. Beider tradities bergen schatten in zich, die ook voor de ander bedoeld zijn. De roeping van de lutherse gemeente en de Oud-Katholieke parochie is dat zij leren voor elkaar Kerk van Christus te worden.
Copyright © 2017, RvkArnhem