foto1

Nieuws

Stille omgang met de psalmen in de St. Willibrordsabdij in Doetichem

11-14 september 2017

Psalm 120-124: Pelgrimsliederen voor onderweg

Voor menig pelgrim is aankomen in Santiago de Compostela een diepgaande ervaring. Anderen trekken vanuit eenzelfde verlangen door Umbrië in het voetspoor van Franciscus. Ook de Bijbel kent zijn geliefde pelgrimsoord, getuige de vele liederen en psalmen die er speciaal voor gecomponeerd zijn. Dat is Jeruzalem, stad van Vrede, dé heilige stad bij uitstek: ' Ja, daarheen richten zich onze voeten!' Maar de werkelijkheid van nu én van toen laat zien hoe ver we van die droom verwijderd zijn

... In deze psalmvierdaagse concentreren we ons op de eerste reeks van pelgrimsliederen: de psalmen 120-124. Door met aandacht te kijken naar hun poëtische vorm komen we stap voor stap op het spoor van de innerlijke dynamiek en de kracht van deze liederen. Zo leren we hun waarde kennen voor ons eigen leven van alle dag en voor de wereld om ons heen.

We leggen hiermee tegelijk ook een basis voor Lectio Divina, de beproefde leeswijze van monniken en monialen. Diepgaand lezen, mediteren en bidden vanuit de Schrift. Een pelgrimstocht die ons uiteindelijk zal binnen voeren in de stilte, voorbij de woorden. Steun voor onderweg.

Werkwijze en programma

• We kijken naar de psalmen als literatuur.

• Daarbij komt aan de orde :

• de poëzie van de psalmen met zijn kenmerkende woordherhaling

• de vers- en strofenbouw, de structuur en de compositie van de psalmen

• de dramatische ontwikkeling van de 'ik'-figuur

• de verwijzingen naar andere Bijbelboeken

• de verwijzingen vanuit het Nieuwe Testament naar de psalmen.

• We vragen naar de betekenis van de psalmen voor ons eigen leven en voor de wereld rondom ons.

In de ochtend en in de middag is er een gezamenlijke leesronde. 's Avonds staan we in een geleide meditatie stil bij wat de psalmen door de dag heen in ons aanraken.

Buiten de bijeenkomsten en leesrondes houden we de stilte aan. Dat schept voor ieder van ons de ruimte, waarbinnen de psalmen hun werk kunnen doen, versterkt en gesteund door de dagorde van de monniken. Zij nodigen ons uit om deel te nemen aan het getijdengebed en aan de Eucharistieviering. De abdij ligt bovendien in een schitterende omgeving. Met de uitnodiging om ook daar van te genieten!

Lectio Divina

Door op deze manier zorgvuldig te lezen en onze vragen bij de tekst te stellen lopen we in feite in het spoor van de oude beproefde methode van de monniken en monialen. Ook zij legden en leggen een heel zwaar accent op het zorgvuldig lezen. Meer nog : de oude woestijnvaders en moeders kenden hun bijbel van buiten. Of zoals de Engelsen het zo mooi zeggen: by heart, uit het hart.

Vanuit dit intensieve lezen en kennen dient zich als vanzelf de meditatie aan over het gelezene. Vergelijk het maar met het lezen van aren. Maar de meditatie kent ook zijn aanvechting. Hoe wáár is het wat ik lees, en is die boodschap ook werkelijk voor míj bedoeld ? Heb ik er zelf überhaupt een boodschap aan ? Eerst wanneer dat proces is doorgemaakt en overtollige en vaak pijnlijke ballast losgelaten is, ontstaat er de ruimte voor bidden. En vaak is dat proces zélf al bidden ... Het gebodene is je dierbaar geworden. Dat kan overgaan in woordeloze stilte.

Data:

Maandag 11 september 2017 vanaf 15.00 uur tot en met donderdag 14 september 2017, 15.00 uur.

Kosten:

€ 240 De abdij biedt in het Stiltecentrum voor ieder een eenpersoonskamer met eigen toilet en douche. De maaltijden zijn vegetarisch. Het gebruik van een lakenpakket kost €10.

Meenemen:

Kleurpotloden, pen en papier, je eigen psalmboek en Bijbel, liefst in de vertaling NBG 1951. Die gebruiken we namelijk als werkvertaling. Eventueel wandelschoenen.

Begeleiding:

Deze vierdaagse wordt begeleid door Jo Beckers (1954). Hij studeerde theologie in Heerlen, Bijbelwetenschappen in Amsterdam en Nijmegen en hobo in Maastricht en Aken. Hij is getraind Gestalttherapeut en een actief beoefenaar van Zen in de traditie van Thich Nhat Hanh. Als Aalmoezenier van Sociale Werken voor de Dienst Kerk en Samenleving in het bisdom Roermond gaf hij o.a. supervisie aan geestelijk verzorgers en pastoraal werkenden. Ook begeleidde hij fusieprocessen van parochies. Daarnaast was hij docent voor de uitleg van de Bijbel aan Fontys Hogescholen en docent Bijbels Hebreeuws aan de Open Universiteit. Hij heeft veel ervaring in het werken met Bijbelgroepen, ook vanuit de joodschristelijke dialoog. Verder schrijft hij regelmatig exegetische bijdragen in Tijdschrift voor Verkondiging. Hij is getrouwd en stiefvader van een volwassen zoon en dochter.

Over de naam 'Stille Omgang ..

.' De naam voor deze activiteiten is geënt op het boek van Willem Barnard : Stille Omgang. - Notities in het dagelijks verkeer met de Schriften volgens een vroeg-middeleeuwse traditie - (Brasschaat 1992).

Het is de titel van een indrukwekkend reisverslag van ruim dertig jaar dagelijks bijbel lezen. Willem Barnard deed dat volgens het leesrooster van het oude brevier van de ongedeelde kerk. Hij noemde het zelf de "... jaargang van een dagboek. Het is naast de Schrift een zeer persoonlijk geschrift. Het is een journal intime, gekrabbeld in de marge van het heilige boek." Zo bezien wordt deze naam een intentieverklaring en het motto voor een eenvoudig programma. Zonder al te grote woorden 'om gaan' met de teksten van de Schrift. Om ze te gaan leren kennen door ze telkens opnieuw weer te lezen, naar ze te luisteren en er vragen aan te stellen, ze te overwegen én erbij te zwijgen. Om er zo vertrouwd mee te worden, dat ze een plaats krijgen in ons hart.

Informatie over de abdij:

www.willibrordsabdij.nl

Meer informatie en aanmelden:

Drs. J. G. Beckers
Groeneweg 35
6271 BR Gulpen

telefoon: 06 24 39 25 86
e-mail: info@stilleomgang.org

www.stilleomgang.org 

Copyright © 2017, RvkArnhem