foto1

Nieuws

STIOC Conferentie over Diaconie en Oecumene

27 - 30 september in Slowakije

Namens de Raad van Kerken in Arnhem onderhoudt de werkgroep STIOC stedelijke internationale contacten met Croydon en Gera en is ze mede-organisator van tweejaarlijkse internationale oecumenische conferenties. De laatste conferentie vond plaats in 2016 in Debrecen, Hongarije. Dit jaar zal Szilárd Haris, verbonden aan het Diaconal Center van de Reformed Christian Church in Slowakije, de conferentie organiseren. Als thema is dit jaar gekozen voor Diaconie en Oecumene. Er worden een dertigtal deelnemers uit Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Roemenië verwacht.

De conferentie start donderdag 27 september rond 17.00 uur en eindigt zondag 30 september rond 13.00 uur. Huisvesting vindt ditmaal niet plaats bij gastgezinnen maar in het Kerkelijk Conferentie Centrum in Rimavská Sobota, gelegen in centraal Slowakije. De totale kosten van huisvesting en alle maaltijden gedurende de conferentie bedragen circa 100 euro per persoon.

Tijdens de conferentie zal elk land een presentatie verzorgen over de situatie van Diaconie en Oecumene in het eigen land. Op deze wijze is er voldoende tijd voor ontmoeting en uitwisseling van ervaringen. Maar meer nog, kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren.

Verdere inlichtingen over deze conferentie zijn te verkrijgen bij Ida Eldering, voorzitter STIOC, ida.eldering@gmail.com, en Klaas van der Hoek, secretaris STIOC, kvdhoek@telfort.nl. Op dit moment is een voorlopige aanmelding bij de secretaris voldoende. Een definitieve opgave is half augustus nodig, met daarbij de tijden van aankomst en vertrek in het Kerkelijk Conferentie Centrum in Rimavská Sobota. Voor de deelnemers aan de conferentie wordt dinsdag 11 september om 20.00 uur een voorbereidingsbijeenkomst gehouden.

Copyright © 2018, RvkArnhem