foto1

Nieuws

Terugblik op Thee met Thema van 26 februari 2017

Ter illustratie van het thema Robotisering rolde een robotstofzuiger door de Vredebergkerk.

Linda Kool, senior onderzoeker bij het Rathenau Instituut in Den Haag, leidde ons vakkundig door het onderwerp dat allang geen toekomstmuziek meer is. Van machines naar computers naar complexe robots, bijvoorbeeld de robotstofzuiger en de -grasmaaier, de zelfrijdende (denkende) auto en vanuit de biometrie de digitale vingerafdruk en irisscan.

Moeten we deze ontwikkelingen maar ongecontroleerd hun gang laten gaan? Laten we het over aan marktwerking en niet aan het welzijn van de mensheid?

Het Rathenau Instituut heeft onlangs het rapport ‘Opwaarderen – borgen publieke belangen in de digitale samenleving’ aan het parlement aangeboden. De titel van het rapport verwijst naar het volledig achterblijven van de regelgeving bij alle digitale ontwikkelingen in de maatschappij. In het rapport worden acht vraagstukken behandeld: privacy, autonomie, veiligheid, controle over de technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en machtsverhoudingen. Gezien deze nieuwe aspecten is het van belang dat er een gedragscode (‘governance system’) komt, een internationaal verdrag voor digitale technieken, zoals ook al bestaat voor biotechnologie. Zo kunnen ook hiervoor ethische normen en grondrechten worden vastgelegd.

De zaal kwam met het voorstel van een brede maatschappelijke discussie hierover vergelijkbaar met die destijds over kernenergie. Kool vertoonde ter illustratie een filmpje over zorgrobot Zora, die beperkt ‘als gezelschap’ wordt ingezet in een zorgcentrum. Niet iedereen is enthousiast; er zitten nog veel haken en ogen aan.

Na de pauze werd aan de hand van stellingen gediscussieerd. Hieruit kwam o.m. naar voren dat robotisering acceptabel is als er – naast controle en toetsing van het publieke belang - aandacht blijft voor de behoefte aan menselijk contact en waardigheid.

De vele bezoekers hebben genoten van een interessante en leerzame samenkomst.

Leo van Weele

Copyright © 2017, RvkArnhem