foto1

Nieuws

Uitnodiging voor deelname aan de twee-jaarlijkse ontmoeting Arnhem- Gera 2017

STIOC - Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten
Werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem

UITNODIGING TWEE-JAARLIJKSE ONTMOETING ARNHEM – GERA 2017

De werkgroep STIOC onderhoudt namens de Raad van Kerken in Arnhem al decennia lang oecumenische contacten met de Raad van Christelijke Kerken in Gera. Dit jaar wordt eind oktober een bezoek gebracht aan Gera, gelegen in de Duitse deelstaat Thüringen. Het bezoek staat in het teken van Maarten Luther 2017, 500 jaar Reformatie.

Het voorlopig programma ziet er als volgt uit
● Zaterdag 28/10. 17.00 uur ontvangst kerkelijk centrum EK Gera in de Thalstrasse. 19.00 uur inleiding thema: korte voordrachten met gesprek over reformatie in resp. Thüringen en Nederland. De Nederlandse bijdrage gaat over de invloed van het Lutheranisme op de liturgie en het liedboek.

● Zondag 29/10. 10.00 uur kerkdienst Johanniskirche geleid door Probst Dieter Kamm in aanwezigheid van dr. Viola Hahn, Oberbürgermeisterin Gera. Middag: vrij te besteden of theater opvoering Luther in Salvatorkirche en een Reformatieconcert om 17.00 uur in St. Trinitatis.

● Maandag 30/10. 10.00 uur ontvangst op het stadhuis, ontmoeting met Oberbürgermeisterin dr. Viola Hahn. Middag: huidige situatie reformatie en interkerkelijke situatie Thüringen; avond: idem Nederland met voordrachten van ons over ‘Waarom kreeg het Lutheranisme geen vaste voet aan de grond in Nederland in de 16de en 17de eeuw?’ en ‘Het Lutheranisme in Nederland vandaag de dag’.

● Dinsdag 31/10. 10.00 uur Reformationsgottesdienst Salvatorkirche m.m.v. enkele Nederlandse deelnemers en 13.00 uur Openluchtdienst bij Lutherkruis.

De deelnemers van zowel Duitse als Nederlandse kant zijn een mix van gemeenteleden en predikanten. We overnachten bij gastgezinnen van gemeenteleden in Gera.

We vertrekken zaterdagochtend 28/10 vroeg naar Gera en gaan dinsdagmiddag 31/10 en/of woensdag 1/11 weer terug naar Arnhem.

In verband met de organisatie van het programma in Gera, de reis en de overnachtingen bij de Duitse gastgezinnen graag uiterlijk 4 september aanmelden bij het onderstaande adres.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Ida Eldering, voorzitter STIOC: ida.eldering@gmail.com, en Klaas van der Hoek, secretaris STIOC: kvdhoek@telfort.nl.

Opgave voor deelname bij Klaas van der Hoek, 026 - 442 1616 of kvdhoek@telfort.nl

Copyright © 2017, RvkArnhem