foto1

Nieuws

Vrede en gerechtigheid zijn begrippen die joden en christenen verbinden

Verslag van Dick Vos verschenen in het Friesch Dagblad op 19 januari 2017

In het kader van de Dag van het Jodendom sprak Karin van den Broeke, voorzitter van de synode PKN, over identiteit, over wat joden en christenen delen, over vreemdelingschap en over hoop. In samenwerking met de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland hield de Raad van Kerken Dieren e.o. gisteravond een bijeenkomst in het kader van de Dag van het Jodendom.

Daar sprak ds. Karin van den Broeke, preses (voorzitter) van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Waar het gaat om de verhouding tot en het gesprek met andere godsdiensten, is het essentieel dat dat gebeurt vanuit de eigen identiteit, aldus Van den Broeke. Dat is in ieder geval het uitgangspunt voor de PKN. Verbinding Mede refererend aan de discussies die de laatste tijd spelen inzake de houding van de PKN ten aanzien van de islam, haalde ze het rapport uit 2011 aan over hoe de PKN zich tot de islam verhoudt. Integriteit en respect zijn daarin de kernwoorden. ,,Vanuit de eigen identiteit en met respect voor de ander gaat de PKN de dialoog aan.” De synode sprak toen op grond van die nota uit dat het ,,de roeping van de christelijke gemeente is om zich in te zetten voor vrede in de samenleving, zodat iedereen op gelijke wijze kan participeren.

Eén aspect daarvan is het zoeken van verbinding met anderen.” De eigen identiteit van de christelijke kerken is volgens Van den Broeke gelegen in het geloof in God die zich in Christus laat kennen. ,,Die God spreekt ons aan op een houding van onderlinge solidariteit en barmhartigheid, en op onze inzet voor een inclusieve samenleving waarin ruimte is voor ieder mens.” Dat sluit dan weer aan bij het zogeheten Unity Statement van de Wereldraad van Kerken: eenheid van christenen is er ten dienste van eenheid van de mensheid en zelfs ten dienste van de eenheid van de schepping. Van belang voor iedereen is volgens Van den Broeke: spreek je uit over wat je motiveert. Niet het zwijgen over verschillen, maar de ontmoeting vanuit verschillende identiteiten draagt bij aan meer vrede in de samenleving. Vrede en gerechtigheid Het gesprek met het jodendom is een wezenlijk ander gesprek dan dat met andere religies, vervolgt Van den Broeke. Bij de PKN staat vooraan in haar kerkorde dat de Protestantse Kerk zich onopgeefbaar verbonden weet met het volk Israël. Alleen al gezien het feit dat de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk een jaarlijkse ‘dag van het jodendom’ in het leven geroepen heeft, geldt ook voor die kerk dat zij een bijzondere vorm van verbondenheid ziet. Van den Broeke laat de vaak gevoerde discussie over onderscheidtussen volk, land, staat en regering expres liggen en richt zich op wat het jodendom en het christendom verbindt. ,,Essentieel is dat we de TeNaCh met elkaar delen. De Hebreeuwse Bijbel - de verzameling Thora, Profeten en Geschriften - is gezamenlijke grond voor joden en christenen. De grootse woorden vrede en gerechtigheid - sjaloom en tsedaka - hebben christenen leren kennen uit de Hebreeuwse Bijbel.” Juist deze begrippen, vrede en gerechtigheid, zijn het die kerk en Israël soms zelf tot vreemdelingen maken in het huidige maatschappelijke klimaat. Vreemdelingen, omdat zij zich ,,steeds opnieuw opgeroepen weten om stem te geven aan wie geen stem heeft en om wees, weduwe en ontheemde te beschermen.” Gerechtigheid en vrede zijn een visioen, stelde Van den Broeke, een visioen dat joden en christenen tot hoopvolle mensen maakt. Dit ondanks het feit dat de uiterste grond van de hoop voor christenen, in tegenstelling tot bij joden, ligt in de opstanding van Jezus Christus. Geloof is kracht en geeft kracht, besloot Van den Broeke. En als voorbeeld noemde ze het zingen van het christelijke lied ‘Amazing Grace’ tijdens de herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van een schietpartij in Charleston in juni 2015. Barack Obama zette het lied in en binnen twee zinnen zongen alle aanwezigen mee.

Copyright © 2018, RvkArnhem