foto1

Nieuws

Wie gaat in 2017 mee naar de Duitse Kirchentag of Reformationstag?

Namens de Raad van Kerken in Arnhem onderhoudt de werkgroep STIOC al een aantal decennia oecumenische contacten met de kerkelijke gemeente Gera in de Duitse deelstaat Thüringen. De Duitse Kirchentag 2017 vindt plaats van 24 tot 28 mei in Berlijn en Wittenberg. STIOC wil hier graag aan deelnemen en deze ervaring dan delen met gemeenteleden van Gera. STIOC vindt de locatie waar wij de Kirchentag meemaken minder belangrijk en sluit zich graag aan bij initiatieven vanuit Gera. Vanuit Gera wil men nu graag het aantal deelnemers vanuit Arnhem weten.

De Reformationstag 2017 vindt eind oktober plaats ter herinnering aan het feit dat Luther 500 jaar geleden zijn stellingen in Wittenberg poneerde. Reformationstag 2017 is de afsluiting van een tienjarige cyclus van jaarlijkse bijeenkomsten.

In het kader van de tweejaarlijkse ontmoeting tussen Gera en Arnhem, is Gera bereid STIOC te ontvangen rond de Reformationstag 2017. Gera is in mei 2015 in Arnhem op bezoek geweest. Beide activiteiten zijn grootschalige evenementen en omvatten veel programma onderdelen.

Er wordt veel publiciteit aan gegeven, ondermeer met eigen websites https://www.kirchentag.de en https://www.ekd.de/reformationstag/index.html

STIOC wil de Kirchentag en Reformationstag graag samen met gemeenteleden van Gera bijwonen en is hierover in gesprek met de kerkelijke gemeente Gera, ondermeer over huisvesting bij gemeenteleden. STIOC wil daarom graag weten hoeveel mensen belangstelling hebben om aan de Kirchentag en of de Reformationstag deel te nemen.

Meer informatie en voorlopige opgave is mogelijk bij de secretaris, Klaas van der Hoek, telefoon 026 - 4421616, emailadres kvdhoek@telfort.nl en bij de voorzitter, Ida Eldering, ida.eldering@gmail.com

Copyright © 2017, RvkArnhem