foto1

Nieuws

Bulletin van de RvK Arnhem voor de maand februari 2019 (nummer 75)

Download hier het bulletin van de RvK Arnhem voor de maand februari 2019 (nummer 75).

In dit nummer:

- Wereldgebedsdag: Op 1 maart is een viering van mensen met een verschillende achtergrond en religie in de kerkzaal van verzorgingshuis "Vreedenhoff"

- 40 Dagen bidden en verbinden: Samen met 4 jongeren uit Taize trekken de Arnhemse kerken samen op in een traject in maart en april.

- Internationale Vrouwendag: Op 8 maart organiseren de Arnhemse Wereldvrouwen weer een ontmoeting voor vrouwen.

- Herdenkingsmonument gedeporteerde Joden Arnhem WO2: Een plan van De Commissie Herdenkingsmonument gedeporteerde Joden voor de totstandkoming van een bijzonder monument in onze stad.

- Geloven in Arnhem: De eerste aflevering van een serie over voor velen onbekende kerkgenootschappen in Arnhem, die niet aangesloten zijn bij onze Raad. Kees Tinga bezocht de Hersteld Apostolische Zendingskerk Stam Juda aan de Amsterdamseweg. Er is een werkgroep gevormd, die meer kerken gaat bezoeken.

De tekst van deze eerste aflevering kunt u ook op onze site lezen via onderstaande link:

https://rvkarnhem.nl/welkom/nieuws/?post=geloven-in-arnhem 

En meer......

-------------------------------

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.
Secretaris a.i.: Johannes Kon
Opmaak: Gerrit Koning
Coördinator columns: Kees Tinga
Eindredactie: Dagelijks bestuur
 

 

 

Copyright © 2019, RvkArnhem