foto1

Nieuws

Vacature Pastor Stichting Kruispunt

Stichting Kruispunt, een kleinschalig inloopcentrum voor dak- en thuisloze mensen in het centrum van Arnhem, zoekt vanwege het vertrek van één van de drie pastores per 1 juli 2019 een

Pastor m/v
(20 uur p/w)

Functieomschrijving

Kruispunt is een oecumenische stichting die diaconaal pastoraat verzorgt voor mensen die korter of langer dak- en/of thuisloos zijn. Kruispunt geeft hieraan vorm door zes dagen per week opvang en een warme maaltijd te bieden: ’s morgens van 10-13.00 uur, ’s middags van 16.30-19.00 uur. Een team van gastvrouwen/gastheren ontvangt samen met een groep vrijwilligers elke dag gemiddeld vijfenveertig mensen bij de ochtendopvang en vijfendertig in de middag. Er wordt gekookt door groepen die afkomstig zijn uit kerken, bedrijven en andere organisaties. Tijdens twee inloopochtenden zijn er medewerkers van het sociale wijkteam en van de VGGM aanwezig. 

Als pastor ben je eindverantwoordelijke voor deze dienstverlening; je draagt samen met een gastvrouw of gastheer zorg voor het creëren van een veilige plek waar bezoekers even tot rust kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten. Waar mogelijk en gewenst worden mensen begeleid naar hulpverlening.

Specifieke taken zijn daarnaast:
- voeren van individuele gesprekken over levensvragen 
- begeleiding bij verlies, rouw en levenseinde
- organiseren van een wekelijkse viering
- onderhouden van contacten met bezoekers die zijn opgenomen in het ziekenhuis of gedetineerd zijn
- aannemen en begeleiden van gastvrouwen/gastheren, vrijwilligers en stagiaires 
- leiden van het gastvrouwen/gastheren overleg
- coördinatie en onderhouden van contact met de kookgroepen
- onderhouden van contact met de gemeente, hulpverleningsinstanties, Straatzaken ed. 
- bijwonen van bestuursvergaderingen

Deze taken worden in onderling overleg binnen het team van de drie pastores verdeeld.

Functie-eisen
- een christelijk-theologische of een humanistische opleiding op hbo/academisch niveau. De kandidaat dient bij een humanistische opleiding wel affiniteit met religie te hebben
- bij voorkeur kennis van en werkervaring binnen straatpastoraat, drugspastoraat of pastoraat binnen psychiatrie 
- bekendheid met de presentiebenadering
- een oecumenische, open aanvaardende houding 
- bereidheid om coördinerende taken te vervullen in onderling overleg met de andere pastores
- bereidheid om incidenteel voorlichting te geven aan kerken, scholen en andere organisaties

Competenties
- een vertrouwensband kunnen aangaan met bezoekers
- op kunnen treden in conflictsituaties en bij wangedrag van bezoekers
- vieringen kunnen verzorgen waarin bezoekers zich onderdeel kunnen voelen van een gemeenschap
- binnen het team van pastores in collegialiteit verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de dagelijkse gang van zaken 
- samen kunnen werken met gastvrouwen/heren en vrijwilligers met heel diverse achtergronden
- zelfreflectief kunnen handelen
- flexibel kunnen inspelen op situaties

Wij bieden

Stichting Kruispunt biedt een levendige werksituatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. De functie is ingeschaald in schaal 9 volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijke medewerkers van de Protestante Kerk in Nederland. 

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met pastor Connie Vliek (telefoon: 06-20133277 ) of naar de website www.stichtingkruispunt.nl gaan. 

Sollicitatieprocedure
Je kunt je sollicitatie per mail insturen naar mailadres stichtingkruispunt@planet.nl t.a.v. Connie Vliek tot 27 mei.
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 23 en 24.

Copyright © 2019, RvkArnhem