foto1

Dagelijks bestuur en Algemene Vergadering

De Raad van Kerken Arnhem kent een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur.

Algemene Vergadering
In de Algemene Vergadering zit van iedere deelnemende kerk tenminste één afgevaardigde. Kerken kunnen, indien zij dat wenselijk achten, extra vertegenwoordigers afvaardigen. De Algemene Vergadering stelt op voordracht van het Dagelijks Bestuur het jaarplan, het jaarverslag, het financiële jaarverslag en de begroting vast.

Sommige kerken zijn geen lid maar waarnemer bij de Raad van Kerken. De vertegenwoordigers van die kerken hebben ook bij de Algemene Vergadering de status van waarnemer.

Dagelijks Bestuur
De Raad van Kerken heeft een Dagelijks Bestuur, dat de lopende zaken afhandelt, het beleid en daarbij horende documenten opstelt en de Algemene Vergadering voorbereidt. Voorts vertegenwoordigt zij in Arnhem de Raad van Kerken.

Regelmatig worden door het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering werkgroepen gevormd om activiteiten te organiseren.

Zie onder ‘Contact’ voor informatie over de bereikbaarheid van de Raad van Kerken.

De Kerkelijke afgevaardigden in de Raad van Kerken. Zie hiervoor de informatiebrochure van de Raad van Kerken Arnhem.

 

Copyright © 2024, RvkArnhem