foto1

Algemeen

Raad van Kerken Arnhem start het Eef Sybesma Fonds

De Raad van Kerken Arnhem waarin een groot aantal christelijke kerken van Arnhem vertegenwoordigd zijn, richt zich op de samenwerking van de kerken in Arnhem en de maatschappelijke betrokkenheid van de kerken bij de samenleving.

De Raad van Kerken Arnhem heeft het Eef Sybesma Fonds ingesteld dat  initiatieven kan ondersteunen die passen bij zijn missie. Het kan gaan om activiteiten op kerkelijk gebied waarbij de samenwerking van kerken wordt bevorderd (zowel de kerken die deel uit maken van de Raad van Kerken als de christelijke kerken daarbuiten). Het kan ook gaan om initiatieven voor maatschappelijke dienstverlening (diaconie). Het fonds kan nieuwe initiatieven ondersteunen of een extra stimulans geven aan reeds lopende projecten. Voor de ondersteuning hiervan stelt het fonds jaarlijks een bescheiden bedrag beschikbaar.

Mevr. Eef Sybesma (overleden in 2018) was verpleegster onder meer in Wolfheze. Zij heeft aan de Raad van Kerken Arnhem een legaat nagelaten dat nu is omgezet in het fonds.

Het fonds is in 2021 van start gegaan. Wilt u hier meer van weten? Klik dat op deze link. Hier staat de regeling van het fonds met de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen en het adres van het fonds.

Copyright © 2024, RvkArnhem