foto1

Raad van Kerken Arnhem

De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband dat zich ten doel stelt brug te zijn tussen kerken en samenleving en het christendom zichtbaar present te doen zijn in de samenleving.
Lees meer...

 

Actuele berichten

Copyright © 2022, RvkArnhem