foto1

Samenwerkende kerken in Arnhem

In de Raad van Kerken Arnhem werken de volgende kerken samen:

- Anglicaanse Kerk Arnhem

- Baptistengemeente Arnhem Centrum

- Christengemeenschap gemeente Arnhem e.o.

- Doopsgezinde gemeente

- Evangelische Broedergemeente

- Evangelisch-Lutherse Gemeente Arnhem

- Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (Koepelkerk Arnhem)

- Kruiskerk Arnhem. (De Kruiskerk is een samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk)

- Leger des Heils

- Oecumenische geloofsgemeenschap Rijkerswoerd "De Regenboog"(Samenwerking van de Protestantse Gemeente Arnhem en de Rooms-Katholieke Parochie Sint Eusebius)

- Oud-Katholieke Kerk

- Parkstraatgemeente (samenwerkingsverband Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten)

- Protestantse Gemeente Arnhem

- Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

- Rooms Katholieke Kerk, R.K. Parochie St. Eusebius

- Waalse Kerk van Arnhem-Nijmegen


Waarnemers
- Nieuw Apostolische Kerk

- Armeens Apostolische Kerk

 

Copyright © 2024, RvkArnhem