foto1

Samenwerkende kerken in Arnhem

In de Raad van Kerken Arnhem werken de volgende kerken samen:

- Anglicaanse Kerk Arnhem
- Apostolisch Genootschap
- De Christengemeenschap gemeente Arnhem e.o.
- Doopsgezinde gemeente
- Evangelische Broedergemeente
- Evangelisch-Lutherse Gemeente Arnhem
- Vrijzinnigen NPB Arnhem
- Protestantse Gemeente te Schaarsbergen
- Leger des Heils
- Oud-Katholieke Kerk
- Parkstraatgemeente (samenwerkingsverband Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten)
- Rooms Katholieke Kerk
- Vrij-katholieke Kerk
- Waalse Kerk van Arnhem-Nijmegen

Protestantse Gemeente te Arnhem
Diaconessenkerk
Opstandingskerk
Salvatorkerk en Elden-de Kandelaar (Arnhem Zuid)
Siongemeenschap
De Rank
Bethlehemkerk
Evangelisch Lutherse kerk
de Regenboog (Oecumenische Wijkgemeenschap in Rijkerswoerd)

kerkperspectief is het informatieblad voor de Protestantse Gemeente te Arnhem. Kerkelijk bureau: Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem tel.026-4420987

Stedelijke toerusting
- Stadspastoraat
- Arnhems studentenpastoraat

Waarnemers
- Nieuw Apostolische Kerk
- Armeense Apostolische Kerk

Copyright © 2021, RvkArnhem