foto1

Samenwerkende kerken in Arnhem

In de Raad van Kerken Arnhem werken de volgende kerken samen:

- Anglicaanse Kerk Arnhem
- Baptistengemeente Arnhem Centrum
- De Christengemeenschap gemeente Arnhem e.o.
- Doopsgezinde gemeente
- Evangelische Broedergemeente
- Evangelisch-Lutherse Gemeente Arnhem
- Vrijzinnigen NPB Arnhem
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (Koepelkerk Arnhem)
- Protestantse Gemeente te Schaarsbergen
- Leger des Heils
- Oud-Katholieke Kerk
- Parkstraatgemeente (samenwerkingsverband Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten)
- Rooms Katholieke Kerk
- Waalse Kerk van Arnhem-Nijmegen

Protestantse Gemeente te Arnhem
- De nieuwe kerk
Salvatorkerk (Arnhem Zuid)
De Rank
Evangelisch Lutherse kerk
de Regenboog (Oecumenische Wijkgemeenschap in Rijkerswoerd)

kerkperspectief is het informatieblad voor de Protestantse Gemeente te Arnhem. Kerkelijk bureau: Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem tel.026-4420987

Stedelijke toerusting
- D3rde verdieping
- Arnhems studentenpastoraat

Waarnemers
- Nieuw Apostolische Kerk
- Armeens Apostolische Kerk

Copyright © 2023, RvkArnhem