foto1

Communicatie

De Raad van Kerken Arnhem heeft de volgende middelen voor communicatie:

  1. Bulletin Raad van Kerken Arnhem. De Raad geeft een oecumenisch bulletin uit. Dit bulletin verschijnt maandelijks digitaal (m.u.v. juli en augustus). Een abonnement is gratis. Voor een abonnement moet men een e-mailadres opgeven. Men kan zich inschrijven om opgenomen te worden op de digitale verzendlijst via: bulletin.rvkarnhem@gmail.com
  2. Wanneer men een bericht heeft voor het Bulletin van de Raad van Kerken dan kan men dit toezenden aan: bulletin.rvkarnhem@gmail.com
  3. Het Jaarverslag wordt uiterlijk 2 maanden na het jaareinde opgesteld. Na vaststelling door de Algemene Vergadering en het Bestuur wordt het toegezonden aan deelnemende kerken en andere belangstellenden. Het jaarverslag komt op de website te staan onder het tabblad Nieuws. Het kan ook op aanvraag digitaal verkregen worden bij de secretaris van het bestuur.
  4. Kerkelijke afgevaardigden kunnen en zijn bereid nadere informatie te geven over de activiteiten van de Raad van Kerken. Maar ook omgekeerd - en dat is zeker zo belangrijk - zijn eigen idee├źn, ervaringen of plannen voor oecumenische activiteiten van wie dan ook zeer welkom bij de Raad. Contactgegevens van de kerkelijke afgevaardigden in de Raad van Kerken staan in de Infobrochure van de Raad van Kerken.
  5. Kerkbladen. Regelmatig worden in de kerkbladen van de verschillende kerken berichten opgenomen over oecumenische onderwerpen en activiteiten.
  6. De Raad publiceert regelmatig zelf een Infobrochure met recente gegevens over samenstelling en activiteiten van de Raad zelf en van de werkgroepen.
  7. Deze website.

 

Copyright © 2024, RvkArnhem