foto1

Communicatie

 1. Bulletin Raad van Kerken Arnhem. Dit bulletin verschijnt maandelijks digitaal (m.u.v. juli en augustus).
  Een abonnement is gratis. Een aanvraag daarvoor en informatie kan toegezonden worden aan bulletin.rvkarnhem@gmail.com
 2. Het Jaarverslag (klik voor versie 2015) wordt uiterlijk 2 maanden na het jaareinde uitgegeven aan deelnemende kerken, werkgroepen en vele andere belangstellenden. Kan op aanvraag verkregen worden bij de secretaris.
 3. Kerkelijke afgevaardigden kunnen en zijn bereid nader informatie te geven over de activiteiten van de Raad van Kerken. Maar ook omgekeerd - en dat is zeker zo belangrijk -- zijn Uw eigen ideeën, ervaringen of plannen van wie dan ook erg welkom bij onze Raad.
 4. Kerkbladen. Bevordert wordt dat alle kerkbladen regelmatig oecumenische onderwerpen en berichten opnemen in hun blad.
 5. De Raad publiceert regelmatig een brochure met recente gegevens over samenstelling en activiteiten van zowel de Raad zelf als de werkgroepen.
 6. Deze website

Doelstelling  Raad van Kerken Arnhem

De Raad van Kerken heeft een doelstelling geformuleerd die uit drie delen bestaat:

 1. brug te zijn tussen kerk en samenleving en het christelijk geloof zichtbaar present te doen zijn in de samenleving;
 2. het 'cement' te zijn tussen de kerken in Arnhem;
 3. het bevorderen en op de daarvoor geëigende momenten zelf organiseren van op oecumenische activiteiten en deze in het verband van Arnhem te plaatsen

 De Raad van Kerken ziet als zijn primaire taak

 1. dienstbaar te zijn aan de samenleving Zie: werkgroepen;
 2. aanspreekpunt en spreekbuis zijn van en voor de kerken en geloofsgemeenschappen en externe instanties;
 3. ontmoetingsplaats zijn voor de kerken en geloofsgemeenschappen. 
Copyright © 2023, RvkArnhem