foto1

Eef Sybesma Fonds - activiteiten en regeling

De Raad van Kerken Arnhem heeft het Eef Sybesma Fonds ingesteld. Het fonds kan oecumenische activiteiten ondersteunen die gericht zijn op de  samenwerking van de verschillende kerken.

 

Voor welke activiteiten is het fonds

Het fonds ondersteunt oecumenische initiatieven. Dit kunnen initiatieven zijn op kerkelijk gebied waarbij de samenwerking van kerken wordt bevorderd (zowel de christelijke kerken die deel uitmaken van de Raad van Kerken als kerken daarbuiten). Het kan ook gaan om oecumenische initiatieven voor maatschappelijke dienstverlening (diaconie). Het fonds kan nieuwe initiatieven ondersteunen of een extra stimulans geven aan reeds lopende projecten. Het moet gaan om activiteiten binnen het werkgebied van de Raad van Kerken in Arnhem. 

 

Welke middelen zijn jaarlijks beschikbaar

Het Eef Sybesma Fonds stelt jaarlijks een bedrag van maximaal € 5.000,- beschikbaar dat over de verschillende aanvragen verdeeld kan worden.

 

Een aanvraag doen

Men kan een aanvraag doen voor ondersteuning. Die aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan in de Regeling van het Eef Sybesma Fonds beschreven.

De aanvraag dient te worden gestuurd aan: e.sybesmafonds@gmail.com

Twee maal per jaar worden de aanvragen beoordeeld.

 

Informatie

De regeling van het Eef Sybesma Fonds staat hier: regeling van het Eef Sybesma Fonds.

De fondscommissie van het Eef Sybesma Fonds wordt gevormd door: Bruno Vreeburg (voorzitter), Pieter Jan Veenstra en Henny Beijer.

Indien men vragen heeft kan men contact opnemen met: e.sybesmafonds@gmail.com

of telefonisch met Bruno Vreeburg (tel. 06 - 27743541) of met Pieter Jan Veenstra (tel. 06 – 34308351).

 

De donatrice van het Fonds

De Raad van Kerken Arnhem heeft uit de nalatenschap van mevr. Eef Sybesma een legaat ontvangen. De Raad heeft dit legaat omgezet in het Eef Sybesma Fonds dat tot doel heeft om oecumenische initiatieven te ondersteunen.

Eef Sybesma (1918 De Noed/St. Nicolaasga – 2018 Velp) was verpleegster. Zij deed haar opleiding van 1937 tot 1941 in de psychiatrische inrichting Dennenoord. Toen in maart 1945 delen van Dennenoord gevorderd werden door de Duitsers was zij betrokken bij de evacuatie van patiënten naar Franeker. In 2013 is het Evacuatie Monument Dennenoord onthuld dat hieraan herinnert. Dit monument bevindt zich op het terrein van de psychiatrische inrichting Dennenoord in Zuidlaren.

Na de oorlog vervolgde Eef Sybesma haar opleiding in Amsterdam en werkte zij enige jaren in Zweden in een ziekenhuis.

Vervolgens is zij in dienst gekomen van het Psychiatrisch Ziekenhuis Wolheze om daar de voorzorg op te zetten. Hiertoe moest ze bij de familie van de patiënten de anamnese en de sociale omgeving in kaart brengen.

In Arnhem was zij lid van de gereformeerde Bethaniënkerk in Presikhaaf en na de fusie met de Hervormde Kerk was zij lid van de Protestantse Gemeente Arnhem. Zij is bijna 100 jaar geworden.

Zie ook de link: https://www.lentiserfgoed.nl/home/contact/personeel/evertje-eef-sybesma/

 

 

 

 

Copyright © 2024, RvkArnhem