foto1

Oecumenische Geloofsgemeenschap De Regenboog

In Arnhem Zuid vormen de Protestantse en de Rooms-Katholieke parochie samen de Oecumenische Geloofsgemeenschap De Regenboog.

Het is een open groep mensen die op hun eigen manier vorm geven aan het geloof in het leven van nu. De oude tradities en verhalen krijgen een plaats in het alledaagse bestaan waarin wij ons bevinden. Tijdens de vieringen laten we ons inspireren door de woorden uit de bijbel, onze voorgangers en de mensen die de vieringen hebben voorbereid. We zingen met elkaar en zoeken de stilte op. We delen in wat ieder bezighoudt en bieden de ruimte voor gesprek voor en na de viering.

Het open karakter van de Regenboog biedt ruimte aan iedereen die een viering wil bijwonen, anoniem of juist heel betrokken. Kom gerust eens langs.

De vieringen zijn op de 1ste en 3de zondag van de maand. Inloop vanaf 09:30 uur, viering om 10:00 uur. De locatie is: De Kemphaan (boven de Gymzaal), Mr. J.M. de Kempenaersingel 2, 6836 MH Arnhem, in de wijk Rijkerswoerd.

Voor informatie: Ron de Bie, tel. 026 323 0129; Menno Bonnema, tel. 06 2129 8855.

E-mail: Regenboogrijkerswoerd@gmail.com

Website met nadere informatie:
ww.pgarnhem-zuid.nl/oecumenische-geloofsgemeenschap-de-regenboog/

Copyright © 2024, RvkArnhem