foto1

Het Coventrygebed: Bidden voor vrede en verzoening

Dit vredesgebed vindt iedere vrijdag plaats in 160 steden over de hele wereld. Vaak zijn het steden die in het verleden geteisterd zijn door oorlogsgeweld, maar ook kerken zonder direct oorlogsverleden kunnen aansluiten. Het Coventrygebed is begonnen in de kathedraal van Coventry die in de Tweede Wereldoorlog werd verwoest. In de ruïnes van de vernietigde kathedraal St. Michael zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in een kruisvorm lagen. Deze vorm vindt men terug in het Coventry Cross of Nails.

Vanuit Coventry is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn is aangesloten, de stad Freetown in Sierra Leone en na 9/11 New York.
Het vredesgebed wordt elke vrijdag rond het middaguur gehouden.

In Arnhem is dit gebed iedere vrijdag ’s middags om 12.30 uur.

Nadrukkelijk staan we niet alleen stil bij geweld in het verleden, maar ook bij onrecht dat in het hier en nu plaatsvindt en bij de vraag wat nodig is om tot verzoening te komen?

De plaats van het gebed is altijd de Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem. De organisatie is een oecumenische samenwerking. Het gebed is voor iedereen vrij toegankelijk

Arnhem is ook lid van het Coventry Beraad Nederland, zie: www.coventryberaad.nl

Contact: Ton van Gestel; e-mail: tonvangestel@planet.nl

 

 

Copyright © 2024, RvkArnhem