foto1

Interreligieus Netwerk Arnhem

Het Interreligieus Netwerk Arnhem (INA) is in juli 2022 opgericht mede op initiatief van Burgemeester Marcouch van Arnhem. Het doel van het interreligieuze netwerk is om het gesprek tussen vertegenwoordigers van kerken, moskeeën, jodendom en andere godsdiensten te bevorderen. Verschillende vertegenwoordigers van de Raad van Kerken Arnhem en christelijke kerken doen hier aan mee, als ook vertegenwoordigers van moskeeën en van de joodse gemeenschap. Ook de Gemeente Arnhem is bij het gesprek aangesloten.

Het netwerk zal iedere drie maanden bij elkaar komen. Het is mogelijk om als religieuze gemeenschap een bijeenkomst mee te helpen organiseren en er een bijdrage aan te leveren. Als onderdeel van het netwerk is ook een ‘interreligieuze leesclub’ actief.

De coördinatie is in handen van Dr. Bert de Ruiter uit Amsterdam. Men kan zich via hem aanmelden voor het netwerk. Dan krijg je de berichten toegestuurd.

Het mailadres is: bertdr.58@gmail.com


 

Copyright © 2024, RvkArnhem