foto1

Petersborgberaad

Het Petersborgberaad is ontstaan door de inzet van deelnemers van de voormalige werkgroep ‘Verzet tegen Armoede’, die verantwoordelijk was voor de grote steen vóór de Walburgiskerk met de tekst : ‘Armoede is onrecht en eist verzet’.

De naam ‘Petersborgberaad’ is ontstaan, omdat het overleg jaren geleden startte in 'de Petersborg' aan de Slochterenlaan in de Arnhemse wijk Vredenburg.

Dit overleg tussen raadsleden, ambtenaren van de gemeente, de wethouder, wijkcoaches, diaconieën en caritasinstellingen vindt drie keer per jaar plaats op wisselende locaties. Tijdens dit overleg zijn er altijd uitstekende inleidingen van (ervarings)deskundigen. Dit kan de deelnemers waaronder politici en de gemeente Arnhem voeden met voor hen soms nieuwe inzichten. De Raad van Kerken Arnhem laat zich hier door twee personen vertegenwoordigen.

Voor meer informatie kan men terecht bij Margriet Kok, diaconie Protestantse Gemeente Arnhem; e-mail: m.kok@diaconiearnhem.nl 

Copyright © 2024, RvkArnhem