foto1

Stedelijk Oecumenisch Diaconaal Beraad Arnhem (SODBA)

De diaconie van de kerken richt zich op de ondersteuning bij materiële noden.

Het SODBA is een samenwerkingsverband van vijf diaconale instellingen in Arnhem: de Diaconie van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem, de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente van Arnhem, het Diaconaal College van de Protestantse Gemeente te Arnhem, Interparochiële Caritas Instelling Arnhem, Vincentius Vereniging Arnhem. De doelstellingen van het SODBA zijn;

  • den gezamenlijk beleid ontwikkelen en doorvoeren. Dit gezamenlijke beleid dient voor de deelnemende instellingen als leidraad en dient voor besluiten op subsidieaanvragen voor diaconale projecten en diaconale bewustwording in Arnhem;
  • een leidraad voor de deelnemende instellingen formuleren om daarmee in SODBA-verband te kunnen werken en aanvragen af te handelen;
  • gezamenlijk individuele hulpverlening financieren bij een bedrag van 500 euro of meer;
  • een coördinatie- en contactpunt zijn voor de deelnemende instellingen;
  • diaconale samenwerking bevorderen.

Correspondentieadres: Diaconaal Bureau, Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem

Zie website: http://home.kpn.nl/mark-de-wijs/vincentius/sodba.htm

 

Copyright © 2024, RvkArnhem