foto1

Stichting Kruispunt

Kruispunt wil een rustpunt zijn voor dak- en thuislozen. Zij vinden bij Kruispunt een eigen plek, waar ze in verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar een aantal uren per dag kunnen verblijven. Vanuit een gelovige (christelijke) invalshoek wil Kruispunt een eigen gemeenschap van bezoekers en vrijwilligers zijn. Een drietal pastores zijn pastoraal present. Daarnaast zijn gastvrouwen/heren werkzaam om de opvang te realiseren, samen met een aantal vrijwilligers.

Het meest opvallende binnen Kruispunt is het eetcafé. Voor dit café zijn er kookploegen: periodiek koken enkele mensen uit de politiek, uit het bedrijfsleven of uit andere groeperingen voor de bezoekers van Kruispunt. Speciaal voor de kerken geldt dat het periodiek koken op Kruispunt een goede manier is om de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de Arnhemse kerken tot uitdrukking te brengen.

Zie verder de website: www.stichtingkruispunt.nl

Copyright © 2024, RvkArnhem