foto1

Werkgroep Wereldgebedsdag

De werkgroep Wereldgebedsdag is een klein comité dat de viering van Wereldgebedsdag in Arnhem voorbereidt. Op de eerste vrijdag van maart komen op de hele wereld mensen bijeen van verschillende achtergrond en religie om gezamenlijk te bidden.

De liturgie komt elk jaar uit een ander land. Daar wordt een thema gekozen dat wordt uitgewerkt in een orde van dienst. De gebeden en schriftlezingen zijn overal dezelfde. De Nederlandse website is: www.wereldgebedsdag.nl

Contact voor Arnhem: Tjitske Oosterbaan; e-mail: tj.oosterbaan@hetnet.nl

 

 

Copyright © 2024, RvkArnhem