foto1

RvK bestuur

Voorzitter en secretariss

Johannes Kon
Tel 06 50 61 14 83   aris.kon.arnhem11@gmail.com


Overige bestuursleden

Mevr. Henny Beijer, penningmeester, tel. 026-445 26 06 e-mail: hw.beyer@chello.nl

Mevr. Liesbeth Dessens, lid tel. 026-443 53 72 e-mail: dessens@planet.nl

Mevr. Joke Kolkman, lid tel 442 36 54 e-mail:  j.kolkman@xs4all.nl 

Mevr. Trees Bartelds, notulist tel. 026-445 60 19 e-mail: t.bartelds@planet.nl
 

 

Postadres RvK Arnhem:
Raad van Kerken Arnhem, Dhr. Johannes Kon, Kluizeweg 254, 6815 EJ Arnhem


 

DE KERKELIJKE AFGEVAARDIGDEN IN DE RAAD VAN KERKEN

Anglicaanse Kerk Arnhem-Nijmegen:

Martine Koops,

tel.: 026 339 17 17

e-mail: mskoops@hetnet.nl 

 

Apostolisch Genootschap: 

Gerard Janssen, 

tel.: 026 381 57 37

e-mail: gerardtiny.janssen@gmail.com

 

De Christengemeenschap Arnhem - Nijmegen - Boxmeer:

Dick Blokker, 

tel.: 026 443 15 44

email: dickblokker@hotmail.com           

website: www.christengemeenschap.nl

 

Doopsgezinde Gemeente Arnhem:

vacant

 

Evangelische Broedergemeente:

vacant

 

Evangelisch-Lutherse Gemeente Arnhem:

Joke Kolkman

tel.: 026 442 36 54

e-mail: j.kolkman@xs4all.nl 

 

Leger des Heils:

Arend van de Venis,  

tel.: 026 442 11 40

e-mail: avdvenis@upcmail.nl                                                                                        

 

Vrijzinnigen NPB  afd. Arnhem 

Piet Boersma 

tel.: 026 362 13 65

e-mail: pboersma37gmail.com

 

Oud-Katholieke Kerk: 

Joke Kolkman, 

tel.: 026 - 442 36 54

e-mail:  j.kolkman@xs4all.nl

 

Parkstraatgemeente: 

Bert Companjen, 

tel.: 026 351 69 61

email: bert.companjen@gmail.com

 

Protestantse Gemeente te Arnhem:

Anja Vogelzang,  

tel.: 026 323 38 33

e-mail: j.vogelzang09@hetnet.nl 

 

Ans Bosma,  

tel.: 06 11 40 43 57

e-mail: bosma.ans@gmail.com  

 

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen:

Henny Beijer, 

tel.: 026 445 26 06

e-mail: hw.beyer@chello.nl 

 

Rooms-katholieke Kerk:

Liesbeth Dessens-Alberts,  

tel.: 026 443 53 72

e-mail: dessens@planet.nl

 

Alesig Greving

tel.: 06 50 12 99 31

alesigc@hotmail.com

 

Vrij-Katholieke Kerk: 

vacature

 

Waalse Kerk:

Wina Bakker, 

tel.: 026 321 51 80; 

e-mail: dejebakker@live.nl 

 

 

 

WAARNEMERS

 

Armeens Apostolische Kerk:

Shant Simonian                                                        

tel: 06 40 45 10 44

                       

Nieuw Apostolische Kerk:

Roelof Cramer,  

tel.: 026 323 46 35

e-mail: roelof.a.cramer@hetnet.nl

Rob Profijt,

tel.: 06 14 44 48 04

e-mail: r.profijt9@upcmail.nl        
                                                                                                                         

Stichting de Zijp:

Henny Kromhout,

tel.: 026 442 29 83 

e-mail: hckromhout@hotmail.com

 

Copyright © 2019, RvkArnhem