foto1

Nieuws

Bijeenkomst Interreligieus Netwerk Arnhem

Aan de vertegenwoordigers van het Interreligieus Netwerk Arnhem

Bij alles wat er wereldwijd, nationaal en ook lokaal gebeurt is de noodzaak om als religieuze gemeenschappen in Arnhem met elkaar in verbinding te blijven nog eens extra benadrukt.

We hebben elkaar nodig om in een samenleving waarin het geloof belachelijk wordt gemaakt, staande te blijven. We hebben elkaar nodig om elkaar te helpen op een goede manier te reageren op provocaties. We hebben elkaar nodig wanneer in naam van geloof geweld wordt gepleegd of gesanctioneerd. We kunnen van elkaar leren om om te gaan met pijn en afwijzing en onrecht.

Daarom ben ik blij jullie te kunnen uitnodigen voor de volgende bijeenkomst van INA en wel op donderdag 8 februari a.s

We zijn dan te gast bij de Liberaal-Joodse Gemeente Gelderland. We moeten er wel even voor naar Dieren (Spoorstraat 34), maar onze gastheren Jochanan en Joost zullen ons ongetwijfeld gastvrij onthalen. 

We willen die avond stilstaan bij het thema “Vertrouwen-strijd-verzoening.” Wat staar er in onze bronnen (Thora, Bijbel, Koran) hierover en hoe passen we dat toe in onze tijd/situaties. Er zullen drie inleidingen over dit thema zijn en vervolgens gaan we erover in gesprek met elkaar.

Van harte welkom ! Ook om anderen van je gemeenschap mee te brengen !

Graag vooraf opgeven 

Met vriendelijke groet,

Bert de Ruiter
06 2157 3384

Copyright © 2024, RvkArnhem