foto1

Nieuws

Olvéviering: ‘Alles van waarde is weerloos’.

Deze beroemde zin uit een gedicht van Lucebert staat centraal en is het thema in de viering van het Olvékoor op zondag 10 september in de Waalse kerk te Arnhem.

Tijdens de coronaperiode maar ook in de laatste tijd van oorlogsdreiging en crimineel geweld zijn steeds meer mensen zich angstig en kwetsbaar gaan voelen. Ze voelen zich grotendeels machteloos, het gaat om zaken waar je niet zomaar een antwoord op hebt. 

Als ze zien wat er met de kindertoeslagaffaire en de milieuramp in Groningen is gebeurd, bemerken mensen dat humane waarden als rechtvaardigheid, veiligheid en solidariteit door de politiek verwaarloosd zijn. Terwijl het om levenswaarden gaat die zin en betekenis geven aan ons samen leven, en ons persoonlijk leven. Zijn deze (gedeelde) waarden niet veel belangrijker dan economisch gewin en materieel consumentisme ? Net zoals de gevoelswaarde die iemand persoonlijk heeft bij iets wat voor hem of haar van  grote betekenis is: een dierbare familieband, een geliefd kunstwerk, een mooi bedrijf dat al een eeuw lang bestaat. Is ook dat niet weerloos ? Voor de een heeft het waarde, voor de ander minder of niet. Maar kunnen we elkaar daarin verstaan?

In de viering zullen weer passende liederen klinken, onder leiding van Ruud Hermans.
Na afloop is er koffie en thee, en tijd voor ontmoeting. De Waalse kerk ligt aan de Beekstraat, achter het Stadstheater. Parkeren naast het theater is tot 12.00 uur gratis.

 

 

 

Copyright © 2024, RvkArnhem