foto1

Nieuws

Programma van de Vredesweek vanuit de kerken in Arnhem

De Vredesweek 2023 loopt van 16 t/m 24 september 2023. Met al het geweld en oorlog die er in de
wereld is, worden niet alleen christenen maar alle mensen van goede wil steeds weer uitgedaagd om
zich in te zetten voor vrede. Ook de Kerken in Nederland roepen hiertoe op.
De Raad van Kerken Arnhem hoopt dat er in de kerken in de Vredesweek veel initiatieven zullen zijn
om zeker in gebed en ook door andere activiteiten aandacht te geven aan het thema vrede. Wij
hopen ook dat andere maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties hier aandacht aan
willen geven. We geven hier het programma zoals het tot nu toe bekend is.
Voor alle bijeenkomsten en vieringen geldt: Iedereen is welkom.

Download << hier >> het programma (versie 20-8-2023).

 

 

 

Copyright © 2024, RvkArnhem