foto1

Nieuws

Uitreiking Driekoningenzegen

Zondag 7 januari 2024 zal in de viering van de Oud-Katholieke Kerk Arnhem de jaarlijkse Driekoningenzegen uitgereikt worden. Met de zegen wordt bescherming gevraagd voor het huis, de bewoners en wie er binnentreedt of uitgaat. De Viering vindt plaats in de Willibrorduskerk aan de Adolf van Nieuwenaarlaan 3 in Arnhem en begint om 10.30 uur.

De Driekoningenzegen voert terug op een oude traditie waarbij aan het begin van het jaar de pastoor lans de huizen trok, ze zegende en met krijt het jaartal en de letters CMB boven de deur schreef. Christus Mansionem Benedicat, Christus zegene dit huis. Omdat CMB ook de initialen zijn van de namen van de Driekoningen, Caspar, Melchior en Balthazar en het tijdstip rond Driekoningen valt, verklaart dit de naam Driekoningenzegen.

Een tiental jaar geleden heeft de Nijmegen groep van de Parochie dit gebruik omarmd en in een nieuw jasje gestoken. Pastoors die langs de huizen trekken, krijten op muren, dat past tegenwoordig niet meer. De zegen is nu in de vorm van een sticker die tijdens de viering gezegend en uitgereikt wordt.

Niet iedereen heeft een dak boven het hoofd. Daarom is er aan de uitreiking een collecte verbonden voor daklozen projecten dichtbij of veraf. In vele kerken worden dit weekend deze stickers uitgereikt. Nog vóór de zegening wordt eerst het wijwater gewijd. Wie wijwater wil meenemen voor thuisgebruik kan zelf een flesje meebrengen.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en Nieuwjaarswensen uit te wisselen.

Achtergrond

De Oud-Katholieke Kerk is een zelfstandige kerk met een geschiedenis die 300 jaar terug gaat. Oud-Katholiek, een verrassende naam voor een modern en open kerkgenootschap waar iedereen welkom en zichzelf is. Alle sacramenten en ambten staan open voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele voorkeur of burgerlijke staat. Een (gehuwde) vrouw als pastoor is geen uitzondering. De vieringen zijn traditioneel maar toegankelijk.

Uitreiking Driekoningenzegen en wijding Wijwater

Zondag 7 januari 10.30 uur
Oud- Katholieke Kerk Arnhem
Adolf van Nieuwenaarlaan 3
6824AM Arnhem ( Molenbeke)

Copyright © 2024, RvkArnhem