foto1

Nieuws

Viering 75-jarig jubileum van de Raad van Kerken Arnhem

De Raad van Kerken Arnhem werd in 1948 opgericht en zij bestaat nu 75 jaar. Dit willen wij graag met
u vieren en in dankbaarheid gedenken. Voor deze jubileumbijeenkomst is een actueel thema
gekozen: ‘Duurzaamheid en Leven ná de Groei’.
U bent van harte uitgenodigd om dit bij te wonen.

De bijeenkomst vind plaats op zaterdag 11 november 2023 van 13.00 tot 17.00 uur in de Koepelkerk
in Arnhem. Het programma is als volgt.

 • 13.00 uur
  Inloop
   
 • 13.15 uur
  Welkom door de voorzitter van de Raad van Kerken Arnhem
   
 • 13.20 uur
  Lezing van dr. Matthias Olthaar van de Stichting ‘Genoeg om te leven’. Matthias Olthaar is lector ‘Green Economics & Process Optimization’ aan de NHL Stenden Hogeschool. De lezing is op basis van het boek ‘Er is leven na de groei’ onder redactie van Paul Scheldering. Het boek zal in de pauze te koop zijn.
   
 • 14.00 uur
  Gesprek over de lezing en ruimte voor (ook ongemakkelijke) vragen
   
 • 14.45 uur
  Koffie / thee en een infomarkt met kraampjes van diverse 'groene' organisaties in Arnhem
   
 • 15.30 uur
  Viering met medewerking van het koor ‘Nomen Nescio’ uit Arnhem
   
 • 16.15 uur
  Dank- en slotwoord door de voorzitter
   
 • 16.20 uur
  Gelegenheid om na te praten met ‘groene’ hapjes en drankjes

Het adres van de Koepelkerk is: Jansplein 60 in Arnhem. De Koepelkerk staat dicht bij het NS station
Arnhem Centraal. Er zijn goede busverbindingen met de rest van Arnhem via het Willemsplein vlak bij
de kerk.

Aanmelding voor de bijeenkomst graag via: raadvankerkenarnhem75@gmail.com
We stellen het op hoge prijs wanneer u dit bericht verder verspreidt.

Raad van Kerken Arnhem
Oktober 2023

Copyright © 2023, RvkArnhem