foto1

Nieuws

Bulletin van de Raad van Kerken Arnhem - december 2023

Download  << hier >> het nieuwe bulletin van december 2023 (nr. 119).

Het bulletin is de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken Arnhem en verschijnt maandelijks 10 keer per jaar, behalve in juli en augustus.

In dit nummer:

Kerstwens 2024
Kerstwens 2024 (vervolg)
“Boodschappers van hoop” - Kerstviering van het Olvékoor 
Overige activiteiten 
Kerstvieringen Oud-Katholieke Kerk 
Samenleven, recht en verzoening 
Presentatie van dr. Matthias Olthaar 
Korte voordracht uitgesproken bij de AV Raad van Kerken Arnhem 28 november
Week van gebed voor eenheid 21 t/m 28 januari 2024 
Asielzoekers aan het werk: win-win 
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 
Vacature voor de rol van notulist

 

 

Copyright © 2024, RvkArnhem